Lumerohked talved on kahtlemata kaunid ning pakuvad palju silmailu. Ka hooned võivad värske lumemütsiga näha välja üsna nägusad, mõnikord isegi muinasjutulised. Kahjuks varjutab seda ilu oht, et liiga paksu lume korral ei pea katus raskuse all enam vastu või hakkab lumi ja jää katuselt alla varisema. Seetõttu tuleb lumekihi paksust kindlasti jälgida ning see õigel ajal katuselt eemaldada.

Kui katuseid projekteeritakse, siis võetakse tavaliselt arvesse ka keskmist lumekoormust, seega üks keskpärane talv enamasti katust ei ohusta. Ekstreemseid lumeolusid aga see ei puuduta. Katust võib ohustada juba lumekiht, mille paksus on 20–30 cm. Ohtlikud võivad olla ka räästas rippuvad jääpurikad ning lumekarniisid, mis ulatuvad kaugele üle katuseserva.

Miks tuleb lumi katuselt eemaldada?

  • Loomulikult tuleb esimese põhjusena esile tuua inimeste (ning ka teiste elusolendite) elu ning tervis, sest katuselt varisev lumi või jää on tõeliselt ohtlik neile, kes juhuslikult all viibivad.
  • Teiseks hädaohuks on katuse sissevarisemine või kahjustumine ning ka sellist õnnetust ei sooviks läbi elada ilmselt ükski ehitiseomanik. Katuse kahjustumine on eriti tõenäoline siis, kui ilm läheb ühtäkki soojemaks, sest sulalumi muutub siis väga raskeks.
  • Kolmas ning kõige sagedamini esinev probleem on sulaveest tekkiv niiskuskahjustus hoonekonstruktsioonile ning muule materiaalsele varale. Näiteks võivad veekahjustused olla tingitud sellest, et sulavesi ei saa korralikult ära voolata.

Ehitusseaduse põhjal peab hoone olema ehitatud nii, et see ei tekita ohtu inimeste elule, tervisele ega varale. Ehitisele mõjuvad koormused, sealhulgas ka lumekoormus, ei tohi põhjustada hoone või selle osade varingut. Omanik peab tagama, et maaüksus on korras ning oht ümbruskonnale puudub. Näiteks tuleb takistada juurdepääs varisemisohtlikule ehitisele ning paigaldada hoiatussildid.

Kuidas lumi katuselt ära koristada?

Ainuüksi hoiatussiltidele ja juurdepääsu takistamisele aga lootma jääda ei saa, paks lumi tuleb katuselt paratamatult siiski ära koristada. Kui majaomanik otsustab hakata ise katuselt lund või jääpurikaid eemaldama, siis peab järgima kõiki turvalisuse nõudeid. Tähtis on ülim ettevaatus, et enda turvalisus oleks tagatud ning veenduma peaks ka mööduvate jalakäijate ja lähedalasuva vara ohutuses.

Oluline on hinnata, kas lume lükkamiseks tuleb tingimata minna katusele või on võimalik tegutseda näiteks redeli abil. Tuleb olla tähelepanelik ning märgata kohti, mis võivad haprad olla ja seetõttu on risk neist läbi kukkuda. Niisugused kohad on näiteks katuseaknad ja muud nõrgad katusematerjalid.

Kindlasti on vaja arvestada ka ilmaoludega, sest tihe lumesadu, libe jää ja tugev tuul mõistagi suurendavad katuselt allakukkumise ohtu.

Lund ja jääd ei tohiks visata ega lasta variseda kõrvalasuvatele madalamatele ehitistele ning kui on vältimatu, et lumi ja jää kukutatakse inimeste liikumisteedele, siis peab kindlasti töö tegemise ajaks selle ala piirama ohutuslintidega. Kindlasti ärge visake lumekoristuse ajal katuselt alla töövahendeid, sest kõrgel olles on vaateväli maapinnal toimuva suhtes siiski väga piiratud.

Kõige kindlam on kutsuda appi spetsialistid

On üsna tõenäoline, et igal hoone omanikul ei ole käepärast võtta nõuetekohast turvavarustust ning muid tööohutuse jaoks tarvilikke vahendeid. Vajaka võib jääda ka kogemustest. Lumekoristus katuselt on üpris ohtlik tegevus ja kuigi võib tunduda, et on lihtsam see töö ise ära teha, on siiski soovitatav usaldada see kogenud asjatundjate hooleks. Professionaalid teavad, mida selle töö puhul tuleb kindlasti silmas pidada ning oskavad kasutada õigeid töövõtteid.

Tellige lumekoristus katuselt meilt, sest nii saab töö turvaliselt tehtud, teie vara jääb kenasti kestma ning keegi ei ole enam variseva lume ja jää tõttu ohus!