Taas on käes aeg, mil uusehitisi ilmub üha enam ja maja kõrgub maja kõrval, seepärast räägime nüüd lähemalt ehitusjärgsest koristusest. Kas tegemist on tööga, millega saab hakkama igaüks ise või on siiski tarvis asjatundjate abi?

Pärast ehitise valmimist ja enne mööbli sisseviimist tuleb ruumid põhjalikult puhastada. Kuidas alustada ja millised tegutsemisviisid on sellise koristuse puhul […]