Taas on käes aeg, mil uusehitisi ilmub üha enam ja maja kõrgub maja kõrval, seepärast räägime nüüd lähemalt ehitusjärgsest koristusest. Kas tegemist on tööga, millega saab hakkama igaüks ise või on siiski tarvis asjatundjate abi?

Pärast ehitise valmimist ja enne mööbli sisseviimist tuleb ruumid põhjalikult puhastada. Kuidas alustada ja millised tegutsemisviisid on sellise koristuse puhul kõige otstarbekamad?

Ehitusjärgse puhastuse keerukust saab ehituse käigus vähendada

Mõnikord on ehitusel tehtud vigu raske või isegi võimatu korrastada. Sellele, et hilisem koristus ei osutuks väga keerukaks ning vaevanõudvaks, tuleks tähelepanu pöörata juba ehituse ajal. Maja me tavaliselt aga ise otsast lõpuni valmis ei ehita ja kõikide siseviimistlejate töömeetodeid kontrollida ka enamasti ei jõua. Anname siiski mõned head nõuanded, mis ehitusjärgsed puhastustööd tunduvalt hõlpsamaks muudavad:

  • Pindade kaitseks on vaja kasutada igale pinnale sobivat teipi ja seda õigel ajal eemaldada või välja vahetada. NB! Ei sobi pakke- ega toruteip, sest neil on liiga tugev liim, mille eemaldamine võib hiljem osutuda väga keerukaks.
  • Et pinnad säiliksid, tuleb neid juba ehitustööde ajal puhtana hoida (ehitusaegne koristus) ja tekkinud plekid kohe eemaldada. Kõige raskem on hiljem lahti saada teibi ja niiskustõkke jälgedest, plaatimissegu jääkidest ning vuugitäiteaine pritsmetest.
  • Põrandad võiks katta näiteks papiga. See kaitseb põrandaid värviplekkide ja pahtlipritsmete eest.
  • Ka aknad oleks hea kinni katta, kui ees seisavad näiteks maalri- või krohvimistööd. Aknaklaasilt värvi- ja krohvipritsmete eemaldamine on keeruline ja kulutab palju aega.
  • Aknaraamide puhastamine võib muutuda probleemiks, kui kaitsekile on jäänud pärast akende paigaldamist eemaldamata, eriti kevadel ja suvel, kui tugev päikesekiirgus murendab kile imepisikesteks tükikesteks, mistõttu ei saagi seda enam maha.

Ehitustolmu eemaldamine nõuab aega ja oskusi

Ehituse käigus tekib tavaliselt rohkelt tolmu ja sellest lahtisaamine on üpris tülikas ning aeganõudev. Ehitustolmu eemaldamiseks soovitatakse kasutada nõrgalt happelist puhastusainet pH 5-6, mis eemaldab hästi aluselist betoonitolmu.

Oluline on alustada pindade puhastamist ülevalt ja liikuda järjest allapoole ehk põranda suunas. Tolm tuleb eemaldada kõikidelt pindadelt (püst- ja tasapindadelt). Peenemat mustust saab eemaldada niiske puhastusega, milleks kasutatakse tolmusiduvaid töövahendeid (nt mikrokiust lapid ja mopid). Jämedama mustuse jaoks kasutavad asjatundjad tööstuslikku tolmuimejat. Harjavat töömeetodit ehitusjärgsel koristusel ei rakendata, kuna see keerutab asjatult tolmu üles ning tekitab tööd hoopis juurde.

Selleks, et töö oleks võimalikult efektiivne ja puhas tulemus püsiks, tuleb takistada liikumist mustemalt tööalalt puhtamale. Koristatud ruumid võiks hoida suletuna või vajadusel hoopis lukustada. Käidavatesse kohtadesse on otstarbekas paigaldada vahetatavad jalamatid, et mustus ei kanduks juba puhastatud ruumidesse.

Miks usaldada ehitusjärgne koristus asjatundjatele?

Asudes ise tegema ehitusjärgset koristust, võite avastada, et see polegi nii lihtne ja kiire töö, kui esialgu tundus. Kõige enam eksitakse põranda puhastamisel, sest ehitustolm ja muu mustus ei taha tavalisele põrandapesule kuidagi alluda. Sellisel juhul vajavad põrandad enamasti süvapesu. Mitte mingil juhul ei tohi asuda põrandapinda vahatama, kui see ei ole täielikult ehitustolmust vaba, sest sellise teguviisi tõttu kaanetub mustus vaha alla ning et seda üldse kätte saada, tuleb põrandale teha vaha ülesvõtupesu, mis eeldab spetsiaalsete puhastusmasinate ning -ainete olemasolu.

Ärge riskige uute kaunite pindade kahjustamisega ja tellige ehitusjärgne koristus meilt, sest nii on kindel, et kõik saab korda kiirelt ning oskuslikult, mistõttu saate edaspidi nautida mõnusalt puhtaid ja rikkumata ruume. Ehitusjärgne koristus on töö, mis vajab põhjalikkust ja seda head asjatundjad ka pakuvad.

Uuri ehitusjärgse koristusteenuse ning selle käigus tehtavate toimingute kohta SIIT.